Den kjøttfulle siden av klimaendringer

"Carbon majors", som store olje- og gasselskaper, har lenge vært fokus i arbeidet med å dempe klimaendringene og dempe stigende temperaturer. Selv om energigiganter som Exxon og Shell har trukket ild for sine roller i oppvarmingen av planeten, har næringslivets kjøtt- og meieriindustrier i stor grad unngått gransking.